บรรยากาศ ME Skill Up

บรรยากาศภายในสถาบัน ME Skill Up เน้นความอบอุ่นสำหรับเด็ก และสะดวกสบายสำหรับผู้ปกครอง 

มีมุมหนังสือ มุมของเล่นเสริมพัฒนาการ ซึ่งเด็กๆ สามารถใช้เวลาเล่นกับเพื่อนระหว่างรอเรียนหรือหลังเรียนเสร็จได้ สนุกและเพลินจนไม่อยากกลับบ้าน

มีมุมทำงานและมุมเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปกครอง สามารถนั่งอ่านหนังสือ เล่นเนตและนั่งทำงานได้ยาวๆ 

มีโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับดูเด็กๆ ระหว่างทำกิจกรรม

"Warm, Cozy and Comfortable"

Visitors: 12,495