Tutor on Request

Me Skill Up เปิดสอนพิเศษแบบส่วนตัวหรือกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 5 คน)

- สอนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์เด็กเล็กระดับปฐมวัย สอนแนวกิจกรรมและเกมส์การศึกษา
- สอนพิเศษวิชาการ โดยสามารถเลือกวิชา หัวข้อ เวลา และรูปแบบที่ต้องการได้เอง

- เน้นแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งรายบุคคล

 

 

 

ME Tutor on request เหมาะสำหรับใครบ้าง 

นักเรียนที่มีปัญหาการเรียนเฉพาะบางหัวข้อ บางวิชา เน้นออกแบบการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน
นักเรียนโปรแกรม
EP/Inter ที่มีปัญหาเรื่องการอ่านโจทย์ และการเขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ
นักเรียนห้อง
Gifted ที่ต้องการเน้นติวโจทย์แบบเข้มข้น
นักเรียนที่ต้องการเพิ่มเกรด หรือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในโปรแกรม
EP/Inter หรือเตรียมสอบเข้าเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ME Tutor on Request สอนโดยทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และคัดเลือกผู้สอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือแจ้งความต้องการ ที่
 ME Skill Up

Tel: 02-587-2988 , 087-714-3616

 

 

Visitors: 12,496