บรรยากาศ ME Skill Up

บรรยากาศภายในสถาบัน ME Skill Up เน้นความอบอุ่นสำหรับเด็ก และสะดวกสบายสำหรับผู้ปกครอง 

- มีมุมหนังสือ มุมของเล่นเสริมพัฒนาการ ซึ่งเด็กๆ สามารถใช้เวลาเล่นกับเพื่อนระหว่างรอเรียนหรือหลังเรียนเสร็จได้ สนุกและเพลินจนไม่อยากกลับบ้าน

- มีมุมทำงานและมุมเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปกครอง สามารถนั่งอ่านหนังสือ เล่นเนตและนั่งทำงานได้ยาวๆ 

- มีโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับดูเด็กๆ ระหว่างทำกิจกรรม

"Warm, Cozy and Comfortable"


ชมภาพบรรยากาศโรงเรียนเพิ่มเติมได้ในอัลบั้ม บรรยากาศ ME Skill Up

  • 3
    บรรยากาศภายในสถาบัน ME Skill Up เน้นความอบอุ่นสำหรับเด็ก และสะดวกสบายสำหรับผู้ปกครอง มีมุมหนังสือ มุมของเล่นเสริมพัฒนาการ ซึ่งเด็กๆ สามารถใช้เวลาเล่นกับเพื่อนระหว่างรอเรียนหรือหลัง...

  • 7
    ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/MeSkillUp
Visitors: 12,496